Bosman Wijnkopers B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Bosman Wijnkopers B.V. geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Bosman Wijnkopers B.V. en haar personeel.