PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bosman Wijnkopers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bosman Wijnkopers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bosman Wijnkopers verstrekt. Bosman Wijnkopers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM Bosman Wijnkopers GEGEVENS NODIG HEEFT

Bosman Wijnkopers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Bosman Wijnkopers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Bosman Wijnkopers GEGEVENS BEWAART

Bosman Wijnkopers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Bosman Wijnkopers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bosman Wijnkopers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bosman Wijnkopers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Bosman Wijnkopers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bosman Wijnkopers bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bosman Wijnkopers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bosman Wijnkopers heeft hier geen invloed op.

Bosman Wijnkopers heeft Google geen toestemming gegeven om via Bosman Wijnkopers verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Bosman Wijnkopers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bosman Wijnkopers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bosman Wijnkopers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bosman Wijnkopers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bosman Wijnkopers op via [email protected]. www.bosmanwijnkopers.nl is een website van Bosman Wijnkopers. Bosman Wijnkopers is als volgt te bereiken:

Bosman Wijnkopers B.V.
Frederik Hendriklaan 251
2582 CD Den Haag Nederland
Telefoon 070 358 43 36
[email protected]
www.bosmanwijnkopers.nl
KvK-nummer 27199615
BTW NL810243507B01
Directeur: Nico McGough